Asociației Filiala Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP